Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera

Podczas odbioru mieszkania lub domu sprawdzamy między innymi elementy, które znajdują się w poniższej liście kontrolnej tzw. checklista:

LISTA KONTROLNA
1. powierzchnia mieszkania
2. krzywizna ścian
3. jakość tynków
4. instalacja elektryczną
5. instalacja wodna i kanalizacyjna
6. wentylacja
7. drzwi
8. okna
9. parapety zewnętrzne
10. parapety wewnętrzne
11. podłogi i posadzki ( również wilgotność)
12. balkony
13. tarasy
14. grzejniki
15. osłony okienne
16. drzwi wejściowe
17. otwory drzwiowe
18. poprawność wprowadzonych zmian lokatorskich
19. zgodność z planem
20. jakość użytych materiałów (zgodność ze standardem wykonania)
21. wymiary ogródka
22. ogrodzenie (dom)
23. furtka (dom)
24. garaż
25. komórka lokatorska

Nadzory budowlane

odbiory techniczne mieszkań

GrupaMoon.pl – zajmuję się również kierowaniem i prowadzeniem budowy:

  • domów jednorodzinnych
  • domów dwulokalowych jednorodzinnych
  • domów typu “bliźniak” / “czworak”
  • obiektów użytkowych

Ekspertyzy budowlane

Zajmujemy się również sporządzeniem ekspertyz budowlanych domów i mieszkań.
Pracujemy w oparciu Polskie Normy Budowlane

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.
Zasady wykonywania i wymagania techniczne .
PN – 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych,
lastrykowych i klinkierowych.
PN – 76/8841-22 Podkład pod posadzki.
Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
PN – 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
PN – 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Instytut Techniki
Budowlanej
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych:
A. Roboty ziemne i konstrukcyjne
B. Roboty wykończeniowe
C. Roboty instalacyjne

Pracujemy na terenie śląska i małopolski